Info voor (bestuurs-)leden

 
 
Actuele informatie over vastgesteld beleid, evenementen, vergaderingen en over de diverse B@ts-commissies, vind je via de volgende links:
 
- Bats veiligheids-handboek
- Bats (e)mail-afspraken